제작사 Openipeni World/Mousouzoku

Openipeni World/Mousouzoku

제작사 정보

Tôi thích các chàng trai và cô gái 2D, nhưng vẽ 3D rất khó... Mặc chéo và con gái nam không giống nhau! Chúng tôi theo đuổi những công việc dành cho nam giới và phụ nữ sẽ làm hài lòng những người như vậy!

회사의 영화 Openipeni World/Mousouzoku