제작사 V&R PRODUCE

V&R PRODUCE

제작사 정보

Từ những bộ phim đi sâu vào lòng người cho đến những tài liệu vạch trần bản chất con người. Chúng tôi đưa sự dâm dục của phụ nữ đến giới hạn và tạo ra những tác phẩm đầy độc đáo mà chỉ V&R mới có thể tạo ra. Một nhà sản xuất đạo diễn theo đuổi những hình ảnh chân thực và hướng tới mục tiêu đứng đầu trong mọi thể loại.

회사의 영화 V&R PRODUCE